:::  2011-10-12     ----------------------------------------

Myśl startegicznie! Ucz się praktycznie!
Kurs "Sieciowe systemu operacyjne - SLES" w ramach projektu "Myśl startegicznie! Ucz się praktycznie! .."...


:::  2011-06-01     ----------------------------------------

Wyniki zaliczeń z Systemów Operacyjnych - 2011
Wyniki zaliczeń 2011 z Systemów Operacyjnych...


:::  2011-04-04     ----------------------------------------

Podpisanie umowy z On-line education
Podpisanie umowy z On-line education, nowym przedstawicielem Novella ds. programu Novell Academic Training Partner....


:::  2010-10-09     ----------------------------------------

Szkolenia Novell w ramach studiów podyplomowych Administrator infrastruktury informatycznej
W związku z zainteresowaniem ze strony nauczycieli informatyki oraz administratorów ...


:::  2009-02-07     ----------------------------------------

Rozpoczęcie szkoleń w ramach NATP
Pierwsze szkolenia autoryzowane w ramach programu Novell Academic Training Partner ...


Myśl startegicznie! Ucz się praktycznie!

W dniu 05.10.2011 rozpoczął się kurs obejmujący wybrane zagadnienia ze szkoleń 3101, 3102, 3103 SLES. Kurs odbywa się w ramach projektu "Myśl startegicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - Priorytet IV POKL". Kurs obejmuje 80h laboratoriów, z wykorzystanie materiałów edukacyjnych Novell oraz On-line education.

do góry


Wyniki zaliczeń z Systemów Operacyjnych - 2011

Wyniki zaliczeń końcowych z Systemów Operacyjnych są dostępne na stronie www.pwsz.chelm.pl/~mmedrek/?Zaj%EAcia_dydaktyczne:Systemy_operacyjne. Hasło do pliku jest takie jak podczas ostatniego sprawdzianu.

do góry


Podpisanie umowy z On-line education

W marcu 2011 została podpisana umowa z firmą On-line education, nowym przedstawicielem Novella ds. programu Novell Academic Training Partner. Dzięki podpisanej umowie mamy możliwość prowadzenia kursów dotyczących SLES v.11, tj. kursu 3101, 3102, 3103. Dodatkowym zyskiem jest dostęp do platfromy e-learningowej dla studentów PWSZ oraz do materiałów dydaktycznych w języku polskim.

do góry


Szkolenia Novell w ramach studiów podyplomowych Administrator infrastruktury informatycznej

W związku z zainteresowaniem ze strony nauczycieli informatyki oraz administratorów pracowni komputerowych w szkołach w 2010 roku uruchomiona została pierwsza edycja studiów podyplomowych Administrator infrastruktury informatycznej. Studia obejmują komplet szkoleń Novell, prowadzonych zgodnie z programem NATP przy PWSZ w Chełmie.

do góry


Rozpoczęcie szkoleń w ramach NATP

Pierwsze szkolenia autoryzowane programu Novell Academic Training Partner w PWSZ w Chełmie rozpoczynają się 18.02.2009r. w ramach przedmiotu Systemy Operacyjne dla II roku kierunku Matematyka specjalności Informatyczna oraz Nauczycielska. Zajęcia będą obejmowały swoim zakresem materiał z kursów 3071 oraz 3072.

do góry